Năng lực của CÔNG TY TNHH MAY MẶC THẾ GIỚI THỂ THAO (TGS)